Kẹo dừa Tuyết Phụng - Đặc Sản Bến Tre

Kẹo Dừa Các Loại

Ca Cao Đậu Phộng
Giá: 25.000 (vnđ)

Cơm Sầu Riêng(400g)
Giá: 32.000 (vnđ)

Cơm Sầu Riêng(400g)
Giá: 34.000 (vnđ)

Kẹo Chuối Tươi 400g
Giá: 32.000 (vnđ)

Kẹo Chuối Tươi(Bịch)
Giá: 35.000 (vnđ)

Kẹo Dừa (300g)
Giá: 32.000 (vnđ)

Kẹo Dừa (Bịch Lớn)
Giá: 42.000 (vnđ)

Kẹo Dừa Dứa 300g
Giá: 25.000 (vnđ)

Kẹo Dừa Dứa 400g
Giá: 29.000 (vnđ)


«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»
Kẹo dừa Tuyết Phụng - Đặc Sản Bến Tre