Kẹo dừa Tuyết Phụng - Đặc Sản Bến Tre

Kẹo Dừa Các Loại

Ca Cao Đậu Phộng
Giá: 22.000 (vnđ)

Cơm Sầu Riêng(400g)
Giá: 28.000 (vnđ)

Cơm Sầu Riêng(Lớn)
Giá: 28.000 (vnđ)

Kẹo Chuối Tươi(Bịch)
Giá: 30.000 (vnđ)

Kẹo Dừa (300g)
Giá: 32.000 (vnđ)

Kẹo Dừa (Bịch Lớn)
Giá: 38.000 (vnđ)

Lá Dứa Sầu Riêng
Giá: 28.000 (vnđ)

Lá Dứa Sầu Riêng(400g)
Giá: 28.000 (vnđ)

Sầu Riêng Đậu Phộng(500g)
Giá: 36.000 (vnđ)


«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»
Kẹo dừa Tuyết Phụng - Đặc Sản Bến Tre